תנאים כללים ותקנון האתר

האתר "הנדימן שופ" ו- soou הינם חלק בלתי נפרד מ"קקטוס אתגרים", וכל האמור בתקנון של "קקטוס אתגרים" מחייב את האתר "הנדימן שופ" ו- soou.co.il ולקוחותיו וגולשיו.

גלישה באתר ו/או שימוש בו אם בתשלום ואם ללא תשלום או תמורה, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מבין או מסכים לתנאים אלו, עליך לצאת מאתר זה מידית ולהימנע מלעשות בו כל שימוש.

לתקנון האתר ותנאי שימוש